Dağıtım Yönetimi

  • Dağıtımda temel amaç müşteriden alınan hammadde, yarı mamul,tamamlanmış ürün ve emtianın  ülke içinde istenilen pazarlarda istenilen adreslere ekonomik ve seri şekilde nakliyesidir.
  • Dağıtım yapacak firmanın sözleşme koşullarına uyup uymadığına dikkat edilmesini öneririz.
  • Dağıtım ister depodan nihai tüketiciye, ister perakendeci veya toptancıya sevk edilmekte olsun, sonuçta ürünlerin sağlam ve just in time anlayışıyla yerine ulaşmış olması beklenir.