Depo İçi İşlemler Hakkında

Günümüzde depo ve antrepo işlemleri malı saklamak ve korumak işlevinin yanında malı özelliklerine, müşteri tiplerine ve sözleşme esaslarına göre sınıflandırmak, kalite kontrol, ambalajlama, bar-kod ve etiketleme yaparak sevkiyata hazır hale getirmek ve bilgisayar ortamında stok hareketlerinin kaydını tutmak ve ilgili taraflar (gönderen, alıcı, müşteri, üretici vs.) ile haberleşme sağlamaktır.

Genel hatlarıyla depoda yapılan işlemleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Depolama alanını iş süreçlerine uygun üretken ve verimli hale getirmek,
 • Gönderen veya üreticiden malları teslim almak,
 • Malların depoya boşaltılması, stoklamak ve birleştirmek,
 • Depo içerisinde forklift, raf ve paletlerden yararlanmak,
 • Depo içerisinde bilişim teknolojilerinden yararlanmak,
 • Malları depo içerisinde uygun bir şekilde istiflemek, raflamak ve saklamak,
 • Depo içi ısı, nem, ses, ışık vb. risk faktörlerini asgari seviyede tutmak,
 • Müşteri siparişlerine göre malların konsolidasyonunu yapmak,
 • Sevkiyat öncesinde malları ambalajlamak ve etiketlemek,
 • Malları yükleme ve sevkiyat için hazır hale getirmek,
 • Malları taşıma türüne göre uygun araçlarla göndermek.