Depo Yükleme ve Boşaltma Süreçlerinde Riskler

Depo Yükleme ve Boşaltma Süreçlerinde Riskler 

Lojistik yönetiminde hasar ve riskler, üreticiden-tüketiciye gönderenden malın alıcısına kadar oluşan tüm süreçlerde meydana gelebilir. Çoğunlukla yükleme ve boşaltma sırasında; örneğin istasyonda bir vagondan diğer vagona, bir kamyondan diğer bir kamyona veya gemiye vb. aktarılırken düşme, ezilme, kırılma, paketlerin patlaması gibi riskler ortaya çıkabilmektedir.

Depolamada Risk faktörleri 

  • İklim riskleri; depolamada iklimden kaynaklanan riskler şunlardır: Nem, nem değişikliği, ısı, sıcaklık değişiklikleri, soğuk, ışık. karbondioksit, oksijen, eskime.
  • Fiziksel riskler; genel depolama işleyişine bağlı olarak,depo içerisinde olabilecek riskler şunlardır: Mekanik şok, ısı şoku, titreşim (frekans aralığı), basınç ve kırılma, aşınma/sürtünme.
  • Kimyasal riskler; hem depo içerisinde hem de eşyaların sevki sırasında eşyaların bulundukları ortama uyumsuzlukları, difüzyona uğramaları, kimyasal içeriklerinin yer değiştirmesi karşılaşılabilecek risklerdendir.
  • Biyolojik riskler; mikro organizmalar, böcek ve kemirgen türü.