Depolama Faaliyetleri ve Depo Türleri


Malın depolama sürecinde tesise gelip tesisten çıkmasına kadar geçirdigi süreçte bir çok aktiviteler gerçeklesmektedir. Bu aktivitelerin en önemlileri; malın kabulü, tekrar paketlenmesi, bir tarafa kaldırılması, depolanması, siparise göre toplanması, sınıflandırılması, paketlenmesi ve nakliyesi, çapraz doka alınması ve ikmal edilmesi olarak sıralanabilir.
Depolama tesisleri sırasıyla fabrika depoları, perakende dagıtım depoları, katalog perakendecisi depoları ve üretim islemlerini destekleyici depolar olarak sıralanabilir. Fabrika deposu, toptan satıcılarla üreticilerin arayüzü konumunda, daha küçük ölçekli üretime dayalı depolamaların yapıldıgı, maliyetin öncelikli faktör oldugu depolardandır.
Perakende dagıtım depoları, bir çok tekelci perakende birimine hizmet sunmaktadır. Bu depo türleri maliyetlere, dogruluga, titizlige aynı zamanda depolanan paketlerin doluluk oranına odaklanmaktadır.
Katalog perakendecisi depoları, genellikle katologtan satısı yapılan ürünlerin depolamasını yapmaktadır. Bu nedenle, genellikle bir çok küçük ve tek ürünün dagıtımının yapıldıgı bu tarz depolarda maliyet ve gelen talebe geri dönüs süresi dönem kazanmaktadır.
Üretim islemlerini destekleyici depolar, hammaddelerin ve üretim sürecinde ihtiyaç duyulan yan ürünlerin depolanmasını saglamaktadırlar. Bu tip depolarda da maliyet, dogruluk ve gelen talebe geri dönüs süresi önem kazanmaktadır.