Depolama Yeri Seçiminin Lojistik Faaliyetler İçin Önemi

Lojistik faaliyetlerinde maliyetleri artırıcı ya da azaltıcı unsurlardan biri de fabrika ve depo yeri seçimidir. Lojistik yöneticileri fabrikaların kuruluş yerlerinin belirlenmesinde, fabrika içi yerleşim planlarının yapılmasında,  ambar ve depolara ilişkin kurulum yerinin belirlenmesinde birinci derece rol oynar. Etkin bir kuruluş yerinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken temel amaç dagıtım, hammadde ya da tedarik maliyetlerini en alt düzeyde tutarak bir kuruluş yerinin belirlenmesidir.

Günümüzde, olumlu ya da olumsuz bir rekabet ortamı iyi bir yerleşim kararına bağlı olmaktadır. Rekabet, maliyet giderlerine temel olarak belirlenen fiyatlar aracılığı ile kendini gösterir. İyi bir yerleşim, uygun bir maliyet sağlayacak konumu oluştururken, kötü bir yerleşim tersine etki yapar. Herhangi bir işletmenin yerleşimine olumsuz maliyetler nedeniyle değiştirmek de yeni sorunlar ve ek maliyetler ortaya çıkarır. Zamanında büyük kârlar elde eden kimi işletmeler, artan satış hacimleri de yüksek satış fiyatlarına karşın kârların düsmekte olduğunu görebilirler. Bunun ana nedenlerinin başında işletmelerin bulundurdukları yerleşim alanı nedeniyle rakiplerine göre yüksek maliyet giderleriyle üretim yapmaları gelmektedir. Bu durumdaki işletmeler bulundukları yerlerde kalarak yüksek maliyet giderlerini, üretimin başka aşamalarında gerçekleştirecekleri artırımlarla gidererek yada yerleşim alanlarını değiştirerek, çok daha elverişli bir bölgeye koyma seçenekleriyle karşı karşıyadırlar. Bu durumda, yeni bir işletme kurmak ve üretim araçlarını buralara taşımak için yapılacak giderler göz önüne alınacaktır.

Kuruluş yeri seçiminde makro ve mikro analizlerden yararlanımalıdır. Makro analiz içine işletme kurulabilecegi bölgenin seçimi girer. İşletme açısından bu tür kararlar stratejik kararlardır ve hatalı bir kuruluş yeri seçimi işletme için çeşitli sorunların ortaya çıkması demektir. Gerek küçük ölçekli bir işletme olsun gerekse büyük bir işletme olsun, Herhangi bir tesisin bir yerden bir yere taşınması kolay değildir. Makro analizler karar vericiler için yer seçimi kriterleri şunlardır.

  •  Pazar potansiyeli
  •  Pazar payı
  •  İşletme maliyetleri
  •  Ulaşım maliyetleri
  •  Kuruluş yeri maliyetleri
  •  Hammadde maliyetleri ve bu kaynaklara yakınlık
  •  İşgücü maliyetleri ve özellikleri