Dördüncü Parti 4 PL Lojistik

 • 1990’lı yılların sonlarında lojistikte yeni bir kavram olan 4. Parti Lojistik ortaya çıkmıştır.
 • Bu kavramın özünde üçüncü parti lojistik anlayışında hakim olan dış kaynaktan yararlanma
  (Outsourcing) kavramından farklı olarak işletme süreçlerinin de dış kaynak yardımıyla organize
  edilmesi (BPO: Business Process Outsourcing) durumu söz konusudur.
 • Geleneksel dış kaynaktan yararlanma iş, görev ve sorumlulukları konusunda uzman bir kuruma havale etme esasına dayanır. Böylelikle işletme esas katma değer yaratan çekirdek işlerine odaklaşır.
 • Dördüncü Parti Lojistik yaklaşımında ise dışarıdaki uzman firmanın bilgi, deneyim ve teknolojisi de alınarak işletme süreçleri yeniden tasarlanarak geliştirilir. Dördüncü Parti Lojistik hizmet sağlama anlayışı ile firmalar her bir müşteriye sadece onu ilgilendiren, ona özgü olan problemlere terzi işi çözümler üretirler.
 • 4PL şirketler farklı müşterilerin tedarik zinciri faaliyetlerini yürütmektedirier. Lojistik faaliyetlerini
  gerçekleştirmede optimizasyonu sağlayacak en başarılı 3PL lojistik şirketleri seçilmekte ve 4PL lojistik şirketi bunlar arasındaki koordinasyonu sağlamaktadır. Koordinasyon sırasında bilgi teknolojisi oldukça önemli bir yere sahiptir.
 • Tedarik Zinciri Yönetimi’ndeki başarı ile 3PL lojistik işletmeleri arasındaki koordinasyon ve uyumun sağlanması bilgi teknolojisine dayanmaktadır.

Göztepe Nakliyat Evden Eve Taşımacılık Ltd. Şti.