Dünyada Taşımacılık

Son yıllarda küresel düzeyde yaşanan rekabet şirketleri ürünlerini daha hızlı hazırlamaya ve zamanında, çabuk teslim etmeye doğru zorlamaktadır. Günümüzde üretim maliyetleri birbirine yakın değerler arz ettiği bir ortamda rekabet edebilir olabilmek açısından lojistik hizmetlerin önemi artmıştır. Lojistik faaliyetler üzerinde yapılacak uyarlamalarla rakiplerin bir adım önünde olmak mümkün olabilmektedir. Böyle bîr rekabet ortamında pazar payının ve karın arttırılabilmesinin ve muhafazasının en önemli ayağı, düşük maliyetle girdi teminini ve malların rekabet edebilir fiyatlarla ve zamanında piyasaya sunulmasını sağlayan lojistik faaliyetlerdir. Diğer bir deyişle, verilen lojistik hizmetin kalitesi uluslararası pazarlarda rekabet edebilmenin önemli bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenlerle sektörün içerdiği faaliyetler dolayısıyla taşıdığı önem de artmış bu da pazarın gittikçe büyümesine neden olmuştur. Yaklaşık 6  trilyon dolarlık küresel lojistik pazarında gelecekte öne çıkacak coğrafyalar olarak sırasıyla Asya-Pasifik, Latin Amerika, Doğu Avrupa ve Afrika-Orta Doğu bölgeleri olarak ifade edilmektedir. Ülkemizin üç kıtanın kesişme noktasında bulunması gelecekte lojistik sektörümüzün bu bölgede doğacak pazardan önemli ölçüde pay almasına imkan tanıyacaktır. Nitekim, içinde bulunduğumuz konjonktür, ülkemizi çevreleyen ekonomik ve siyasi gelişmeler de bizleri bu hedefe doğru yönlendirmekte ve bunu gerçekleştirmek İçin atmamız gereken öncelikli adımları ortaya koymaktadır.