Elleçleme Tanımı

4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre elleçleme deyimi, gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri ifade eder. Kanunda yapılan bu tanıma istinaden elleçleme sadece gümrük gözetimindeki eşyanın değil, lojistik sektöründe gerek nakliyede gerekse depolamada çok kullanılan bir eylem haline gelmiştir. Depo içerisinde ürünlerin depo araçları kullanarak istiflenmesi, paketlenmesi, yerleştirilmesi vs.. elleçleme içerisine girer. Elleçleme gerek ürünlerin taşınması gerek depolanması, gerekse de yüklenmesi açısından depo operasyonlarının verimliliğini doğrudan etkilemektedir. Ürünleri kısa süreli olarak depolama alanı içerisindeki hareketlerini bir yandan kolaylaştırırken, diğer yandan maliyetleri etkilemektedir. Bu nedenle elleçlemede hangi sistem kullanılırsa kullanılsın amaç etkinliğin artmasıdır.

Elleçleme ile

  • Depolama etkinliğinin arttırılması,
  • Dolaşım alanın en küçüklenmesi,
  • Ürünlerin depoda bekleme süresinin kısalması,
  • Depolama alanı içerisinde elleçleme sayısının azaltılması,
  • Maliyetlerin azaltılması,
  • İnsan gücü kullanımının azaltılması,
  • Etkin çalışma koşullarının sağlanması,
  • Lojistik hizmet düzeyinin arttırılması,

amaçlanmaktadır. Çünkü böylelikle depolama, stoklama alanı, siparişlerin tamamlanması, hazırlanması ve yollanması kolaylaşabilmektedir.

Elleçlemede kullanılan aletler arasında en çok kullanılan alet palettir. Ürünün büyük miktarlarda taşınması ve depolanmasına yardımcı olmaktadır. Günümüzde yoğun olarak ahşap paletler kullanılmaktadır. Ancak çoğunun geri dönüşümlü olmaması nedeniyle çok sayıda atıl, hasarlı palet yığını halinde çevre ve görüntü kirliliği yaratmaktadır. Bir diğer sorun ise, bu malzemelerin bünyesinde bulunan çeşitli zararlıların(böcek, bakteri vb.) malzemelerin hareketi ile çok sayıda ülkeye yayılması sonucunda yaşanan sağlık sorunlarıdır.