Haberler

Uluslararası Geçiş Belgelerinden Muaf Taşımalar

Posted by on Şub 9, 2013 in Haberler | 0 comments

İtfaiye hizmetleri ile ilgili taşımalar,

Ambulans /hasta taşımaları,

Cenaze taşımaları,

Doğal afetler başta olmak üzere, acil durumlarda ilaç, alet ve tıbbi teçhizatlar ile gerekli diğer malzemelerin taşınması,

Kamu hizmeti çerçevesinde yapılan posta taşımaları,

Arıza, kaza veya benzeri durumlardaki taşımalar,

Mütekabiliyet esasına göre, istiap haddi 3,5 tonu veya toplam yüklü ağırlığı 6 tonu geçmeyen taşıtlarla yapılan eşya taşımaları.

Uluslararası ehliyet

Karayollarında ağır vasıta kullanabilmek için şoförlerin E sınıfı sürücü belgesi olması gerekir. Uluslararası taşımacılık yapabilmek, diğer ülkelerde araç kullanabilmek için uluslararası sürücü belgesi zorunludur. Türkiye’de bu belge Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (T.T.O.K)’dan alınmaktadır.