Halatlı Ekskavatör

Tüm açık maden ocaklarında istenilen, ton başına üretim maliyetinin en düşük seviyede kalmasıdır. Bu durum; oldukça sağlam, güvenilir, verimli ve büyük boyutlarda dizayn edilen halatlı ekskavatörler ile elde edilmektedir. Günümüzde, halatlı ekskavatörler, açık ocaklarda yaygın olarak kullanılan kamyon taşımacılığının değişmez nitelikteki tamamlayıcısıdır ve 300 tonluk maden kamyonlarını en düşük maliyette maksimum verimle yükler. En sert kayaçların kazılması için tasarlanmışlardır ve yüksek verimler elde edilmiştir. Bu tip ekskavatörler son zamanlarda ocak içi kırma sistemini uygulayan açık ocaklarda büyük kapasiteli mobil kırıcıları beslemek amacıyla da kullanılmaktadır. Kömür örtü-kazısında çalışan 15,3 m³ kepçe kapasitesine sahip halatlı ekskavatörü göstermektedir.

Halatlı ekskavatörler alt yapı ve üst yapı olmak üzere iki kısımdan oluşur. Alt yapı bir şasi, paletler, tahrik dişlileri ve üst yapıyı döndürme düzeneğinden meydana gelir. Şasi sağlam bir kaynaklı konstrüksiyon olup, üst yapı tarafından iletilen kuvvetlerin zemine aktarılmasını sağlar. Paletler birbirine pimlerle bağlı döküm malzemeden imal edilmiş palet pabuçlarından oluşur. Paletlerin üzerinde döndüğü cer dişlileri hem tahrik hem de palet gerginliğini sağlar. Döndürme düzeneği; alt yapı ile üst yapı arasındaki mekanik bağlantıyı oluşturur ve reaksiyon kuvvetleri ile devrilme momentleri alt yapıya iletilir. Üst yapı, alt yapı üzerinde 360° döndürülecek şekilde monte edilmiştir. Üst kısımda tahrik tertibatı, kumanda yeri ve yükleme kısmı (boom ve kepçe) yer almaktadır.

Günümüzde, görüş açıklığını daha iyi sağlamak ve etkin bir yükleme için boom profili ve kepçe kulpu en iyi şekilde tasarlanmıştır. Güçlü motor ve hareket gücünü ileten dişli takımı, kepçeye ait kazıcı dişlerde daha büyük koparma kuvveti meydana getirmektedir. Sert ve sıkışmış  malzemeleri kazma sırasında, halatlı ekskavatörün üstün dizaynı sayesinde, boom ve kepçe, burulma ve bükülmelere karşı mükemmel bir dayanım gösterir. Halatlı ekskavatörün tahriki için gerekli enerji ya elektrik şebekesinden ya da dizel motora bağlı jeneratörden çekilen elektrik ile karşılanır. Dizel elektrik tahrik türü, elektrik kablosundan bağımsız olma ve doğru akım motorlarının uygun çalışma özelliğinin avantajlarını birleştirmektedir. Dizel motor kullanımı ancak küçük işletmelerde ve 3,5 m³ kepçe hacmine kadar söz konusu olabilir.

Kepçe dizaynı, kepçe dolum faktörü açısından önemlidir. Bu faktör kepçe kapasitesini doğrudan etkiler. Deneyimler, trapez (ikizkenar yamuk) Şeklinde tasarlanan kepçelerin dolum faktörü açısından mükemmel sonuç verdiğini göstermiştir.