Hizmet İşletmeleri ile Üretim İşletmelerinin Farkı

 • Hizmet fiziksel olarak boyutlandırılmamakta, tanımlanamamakta ve ölçülememektedir. Bu özelliği hizmetin dinamik oluşundan kaynaklanmaktadır. Oysa ki imalat işletmelerinde üretilen ürünlerin fizikseltanım ve boyutları belirlenmektedir.
 • Hizmet depolanamaz, saklanamaz, geri kazanılması mümkün değildir. Hizmet üretildikçe tüketilir. Üretimde işletmeler ürünlerini depolayabilirler.
 • Hizmet insan davranışları ile yönlendirilen bir dizi faaliyetten oluşmaktadır.
 • İmalat işletmelerinde ise insan ilişkileri kuruluşların sadece halkla ilişkiler gibi özel departmanları ile yürütülmektedir. Personelin ve müşterinin üretilen malın sunumuna kadar karşılaşma fırsatları yoktur. Hizmette personel müşteri ile sürekli yüz yüzedir.
 • Hizmet bir mal gibi test ve muayeneye tabi tutulamamaktadır. Ancak hizmetin sunum ve kalitesini etkileyen fiziksel koşullar test ve muayene edilebilir.
 • Bir mal için söz konusu olan kullanım ömrü hizmet için geçerli değildir.Hizmetin kullanım ömrü değil, sürekliliği olabilir. Üretim işletmelerinde malın kullanım süresi ve dayanıklılığı garantilenmiştir
 • Hizmetin bir zaman boyutu bulunmaktadır. Bu boyut hizmetin başlangıç ve bitiş noktası olan zaman dönemi ile tanımlanabilir. Üretim işletmelerinde malın depolanması ve piyasaya sürülmesi ile bu süreç başlatılabilir. Mal satın alınıp tüketilinceye kadar bu süreç sürer.
 • Hizmet talebe bağlı olarak anlık ve programlı talebin karşılanması şeklinde sunulmaktadır. Anlık talebe örnek olarak acile gelen hasta, programlı talep örnek olarak randevulu gelen hasta verilebilir. Üretim işletmelerinde pazara sürekli mal arzı yapılır, ancak arzın miktarı talebe göre azaltılıp çoğaltılabilir.
 • Hizmet sektöründe personel yönetimi önemlidir. Çünkü verilen hizmetin kalitesi üzerinde insan faktörünün etkisi fazladır.
 • Müşteri hizmeti bu hizmeti veren işletmenin örgütsel hiyerarşisinin alt kademelerinde bulunan personelden almaktadır. Hekimlik, avukatlık, diş hekimliği gibi hizmetler istisnadır.
 • Hizmet sektöründe karı temel amaç olarak görmeyen devlet ve özel sektör kuruluşları da bulunmaktadır.
 • Hizmet işletmeleri müşteri için verecekleri hizmetin süresini aynı işi yapan diğer hizmet işletmelerinden daha kısa zamanda yapmak zorundadırlar. Yoksa müşteri kısa sürede hizmet alacağı işletmeye yönelir.