Hizmet İşletmeleri ile Üretim İşletmelerinin Farkı

Hizmet İşletmeleri ile Üretim İşletmelerinin Farkı

  • Hizmet fiziksel olarak boyutlandırılmamakta, tanımlanamamakta ve ölçülememektedir. Bu özelliği hizmetin dinamik oluşundan kaynaklanmaktadır. Oysa ki imalat işletmelerinde üretilen ürünlerin fiziksel tanım ve boyutları belirlenmektedir.
  • Hizmet depolanamaz, saklanamaz, geri kazanılması mümkün değildir. Hizmet üretildikçe tüketilir. Üretimde işletmeler ürünlerini depolayabilirler.
  • Hizmet insan davranışları ile yönlendirilen bir dizi faaliyetten oluşmaktadır.İmalat işletmelerinde ise insan ilişkileri kuruluşların sadece halkla  ilişkiler gibi özel departmanları ile yürütülmektedir. Personelin ve müşterinin üretilen malın sunumuna kadar karşılaşma fırsatları yoktur. Hizmette personel müşteri ile sürekli yüz yüzedir.
  • Hizmet bir mal gibi test ve muayeneye tabi tutulamamaktadır. Ancak hizmetin sunum ve kalitesini etkileyen fiziksel koşullar test ve muayene edilebilir.
  • Bir mal için söz konusu olan kullanım ömrü hizmet için geçerli değildir. Hizmetin kullanım ömrü değil, sürekliliği olabilir. Üretim işletmelerinde malın kullanım süresi ve dayanıklılığı garantilenmiştir.
  • Hizmet sektöründe personel yönetimi önemlidir. Çünkü verilen hizmetin kalitesi üzerinde insan faktörünün etkisi fazladır.
  • Müşteri hizmeti bu hizmeti veren işletmenin örgütsel hiyerarşisinin alt kademelerinde bulunan personelden almaktadır.