Hizmet Sektöründe Lojistiğin Tanımı

Geleneksel lojistik anlayışı hizmet sektörü firmalarının özelliklerini yeterince

yansıtmaması bakımından dar kalmaktadır. Tedarik zinciri lojistiği geleneksel olarak malların temini ve dağıtımı ile ilişkilendirilmektedir. Hizmet lojistiği ise müşteri memnuniyeti ve maliyetler bakımından etkin bir hizmetin sağlanması için gerekli olan maddi olmayan aktivitelerin koordine edilmesi sürecini kapsar. Hem geleneksel tedarik zinciri hem hizmet lojistiğini kapsayan alternatif lojistik tanımı şöyle yapılabilir:

Lojistik, müşteri ihtiyaç ve isteklerinin belirlenmesi; ihtiyaç ve isteklerinin karşılanması için gerekli olan sermaye, materyal, insan gücü, teknoloji ve bilginin sağlanması; ürün veya hizmet sunan ağın müşteri taleplerinin tatmin edilmesi için optimize edilmesi; ve bu ağın müşteri taleplerinin uygun yer ve zamanda karşılanması için kullanılmasıdır.