Kara Nakliyesinin Türkiye’deki Yeri ve Önemi

  • Dünya kültürünün ve ticaret mallarının kuzeyden güneye doğudan batıya taşınmasında Anadolu önemli bir geçiş merkezi olma özelliğini çağlar boyunca korumuştur.Kayseri yakınlarındaki Kaneş dünyanın ilk sınır ticaretinin Hititliler ve Asurlular tarafından yapıldığı merkezdir. Dolayısıyla Anadolu tarihten gelen süreç içerisinde gerek malların taşınmasında ve ticaretin gelişmesinde gerekse de kültürlerin birleştirilmesinde etkin rol oynamıştır.

    Günümüzde taşıma ve ulaştırma faaliyetleri ülke ekonomileri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Daha açık bir ifadeyle, hangi alanda yatırım yaparsanız yapın, bütün sektörlerde toplam yatırımın yaklaşık yüzde 25’lik bir bölümü ulaştırma hizmetlerine ayrılmaktadır. Malların transferi, yolcuların taşınmasını kapsayan ulaştırma sektörünün diğer sektörler üzerinde son derece önemli bir etkisi vardır. Türkiye’de bugün yurtiçi yolcu ve yük taşımalarının yaklaşık yüzde 90’ı karayolu, geriye kalan yüzde 10’u ise diğer taşıma yöntemleri olan demiryolu, denizyolu ve havayolu ile yapılmaktadır. Kara taşımacılığının ülkemizin toplam ihracatındaki parasal değer bakımından payı yüzde 53, toplam ithalatındaki payı ise yüzde 24’tür. Bu nedenledir ki ülkemiz için karayolu taşımacılık sektörü bir hizmet sektörü olmakla beraber, diğer üretim ve ticaret faaliyetlerinin olmazsa olmazıdır.