Kara Taşıma Kooperatifleri

Kara Taşıma Kooperatifleri

 

Taşıyıcılığı fiilen meslek edinen kimseler (minibüsçüler, taksiciler, otobüsçüler, kamyoncular, deniz motorcuları gibi) tarafından kurulan kooperatiflerdir. Söz konusu kooperatiflere ortak olabilmek için şahıslar taşıyıcılıkla uğraştıklarını Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Derneği‟ne onaylatmaları gerekmektedir. Amacı ortaklarının taşıma hizmetlerini pazarlamak ve bu hizmetlerle ilgili ihtiyaçları karşılamak olan kooperatiflerin faaliyet konuları;

  • Ortakların ihtiyacı olan her türlü araç, gereç ve makineyi imal ve tedarik etmek,
  • Ortakların çalışma alanları ile ilgili konularda yardımda bulunmak,
  • Ortakların kredi ve sigorta ihtiyaçlarını karşılamak,
  • Ortaklar ve personel için yardım fonları kurmak,
  • Konu ile ilgili eğitim, yayın ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak

olarak sıralanabilir.

Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi örnek ana sözleşmesinin 6.‟ncı maddesinde, kooperatifin amacının, ortaklarının taşıma hizmetlerini pazarlamak ve bu hizmetlerle ilgili ihtiyaçlarını karşılamak olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri; esas itibariyle, tüzel kişiliğe ait araçlar yerine, kendi araçlarıyla ya da kiraladıkları araçlarla taşımacılık yapan kooperatif ortaklıkları vasıtasıyla hizmet üretiminde bulunmakta, taahhütlerini yerine getirmekte ve ortaklıklarının karşılıklı dayanışma ve yardımlaşmasıyla çalışmalarını sürdürmektedirler. Bu anlamda, kooperatif tüzel kişiliği çatısı altında toplanan ortaklar, taşıyıcılık mesleğini kendilerine ait araçlarla yapmakta, kooperatif ise; ortaklarının yardımlaşma ve dayanışmasıyla, taşıma işlerinin pazarlanması ve organizasyonunu sağlayarak, özellikle, taşıma sektöründe bir firma olarak ortaklarının tek başlarına yapamayacakları taşıma taahhüt işlerini gerçekleştirmektedir.