Kara taşımacılığı

  • Türkiye’de gerek yolcu gerekse de eşya taşımacılığı düşünüldüğünde akla ilk gelen taşımacılık türü karayolu taşımacılığıdır. Her gün on binlerce karayolu araçlarını etrafımızda görmemiz mümkündür. Bunlardan bir kısmı yolcu taşımacılığı yapmakta, bir kısmı da çeşitli ürünlerin transferini gerçekleştirmektedir.  Son yıllarda havayolu taşımacılığında faaliyet gösteren şirket sayılarının artmasıyla beraber fiyat konusunda da rekabet artmaya başlamış ve yolcu taşımacılığının bir kısmı havayoluna yönelmiştir.
  • Benzer şekilde denizyollarında da özel tüketim vergisi alınmadan akaryakıt satışı sebebi ile fiyatlar makul seviyelere gelmiş, yolcu taşımacılığının bir kısmı bu yöne kaymıştır. Ayrıca Ankara-Eskişehir-İstanbul hattında hızlı tren çalışmaları tamamlanmış olup bu güzergahtaki yolcu taşımacılığının büyük bir kısmının da demir yolları ile yapılacağı öngörülmektedir. Bunun sonucunda taşıma ve ulaştırma faaliyetleri ülke ekonomisine önemli bir katma değer sağlamaktadır.
  • Ülkemizde bugün yurtiçi yolcu ve yük taşımalarının yaklaşık yüzde 90’ı karayolu, geriye kalan yüzde 10’u ise diğer taşıma yöntemi olan demiryolu, denizyolu ve havayolu ile yapılmaktadır. Kara taşımacılığı hizmetlerinin ülkemizin toplam ihracatındaki parasal değer bakımından payı yüzde 53, toplam ithalatındaki payı ise yüzde 24’tür. Yukarıda sıralanan gelişmeler her ne kadar yolcu taşımacılığı konusunda karayollarının yükünü hafifletse de eşya taşımacılığının yönünü değiştirememiş olup bu konuda karayolu taşımacılığı hala başı çekmektedir.Bu nedenledir ki ülkemiz için karayolu taşımacılık sektörü bir hizmet sektörü olmakla beraber, diğer üretim ve ticaret faaliyetlerinin olmazsa olmazıdır.