Karayolları Taşımacılığındaki Sorunlar İçin Ne Yapılmalı

  • Şehir içi ulaşım altyapılarının düzenlenmesi ve iyileştirilmesi,
  • Türkiye’nin lojistik üs olabileceği gerçeğinden hareketle, karayolu ulaştırmasının diğer ulaştırma modları ile işbirliği yapabilir duruma getirilmesi,
  • Tüm ulaştırma modlarına bütünleşik stratejik planlar kapsamında yaklaşılması,
  • Küçük ve orta ölçekli karayolu işletmelerinin güçlerini birleştirerek ölçek ekonomisinden yararlanabileceği iş modellerinin ortaya konması,
  • Karayolu ulaştırması kapsamında düşünce kulüpleri oluşturulması,
  • Sivil toplum örgütü temsilcileri ve akademisyenlerin yer alacağı bir Ulusal Ulaştırma Enstitüsü kurulması.