Karayolu Eşya Taşımacılığının Olumlu Ve Olumsuz Yönleri

Olumlu Yönleri

Diğer taşıma türleriyle karşılaştırıldığında bir takım üstünlükleri vardır.Bunlar;

Taşımanın satıcısından alıcısına aktarmasız taşınmasından dolayı eşyanın yıpranmasını en aza indirmektedir. Alıcının isteği doğrultusunda ve karayolunun olduğu her noktaya taşıma olanağı vermektedir. Karayolu araçlarının eşya kapasiteleri diğer deniz, demiryolu ve uçak gibi taşıma araçlarına göre daha küçük olması nedeniyle daha esnek hareket imkanı sağlamaktadır. Ülkemizde uluslararası eşya naklinde rekabet daha yüksek olduğundan müşteri lehine düşük navlun fiyatlarının oluşmasına neden olmaktadır.

Karayolu ile yapılacak eşya taşımacılığı diğer taşımacılık türlerine göre daha az yatırım maliyeti gerektirmektedir.

 Olumsuz Yönleri

Karayolu eşya taşımacılığının bir kısım üstünlükleri olmasına rağmen bazı olumsuzlukları da  bulunmaktadır. Bunlar;

Uluslararası geçişlerde karayolunda geçiş sınırlamaları bulunurken deniz ve hava yolunda ithalatçı ve ihracatçı olarak ülkeler arasında geçiş sınırlamaları bulunmamaktadır. Karayolu ile yapılan  taşımacılıkta, transit gümrükler ilave bekleme süreleri oluşturmaktadır. Taşıma kapasitelerinin az olmasından dolayı eşyanın ayrı ayrı birkaç araçla ulaştırılması zaman, maliyet ve dağıtım yönünden olumsuzluk yaratmaktadır. Ağır tonajlı ve yüksek hacimli eşyaların karayolu ile taşınması, ulaştırma mevzuatına uyumlu olmaması eşyanın taşınmasını olumsuz hale getirmektedir.

İklim koşulları karayolları trafiğinde güvenliği önemli oranda azaltmaktadır.

 

Entegre Lojistik

Tüm hizmetlerin tek elden verilmesini amaç edinir. Sinerji dolayısıyla da verimlilik  artışı ve  maliyet azalımı beklenmektedir. Tüm süreçler proje içinde değerlendirilerek etkinleştirilen bir lojistik modeli yaratılır. Sezonsallığı ve kapasite değişimlerine göre alternatif zenginliği sunulur. Müsteri kavramı yerine stratejik çözüm ortaklıgı kavramı daha çok kullanılır. Müşterinin gelecekle ilgili planlarında lojistik hizmet üreten firma da söz sahibidir. Yatırımlarda risk paylaşımları söz

konusudur. Müşteriye özgü çözümler esastır.