Kırıcılar

Kırıcılar, ağır ve büyük boyutlu olduklarından 7,64 m³ kepçe kapasiteli ekskavatörden daha ağır ve büyüktür) hareket yetenekleri sınırlı ve problemlidir. Yarı mobil ve sabit (istasyon) kırıcıları, çeneli kırıcı, konik kırıcı, impakt kırıcı, tek ve çift tamburlu çekiçli kırıcı, dişli merdaneli kırıcı ve panzerli kırıcılar oluşturmaktadır. Mobil kırıcılar ise genelde çeneli, konik, impakt (Şoklu) ve merdaneli kırıcı tiplerinde görülmektedir.

Çeneli kırıcılar, malzemeyi ezerek kırdığından nemli malzemelerde çenelerde yapışma olasılığı fazla olmasına rağmen sert, aşındırıcı ve sağlam malzemeleri kırmak için uygundur. Geniş besleme açıklığı blok halindeki malzemeyi alır. Tahrik ünitesi ise çok yüksek dönme momentine sahiptir. Boşta çalışma (yüksüz) gücü motor güç oranının %40-50’sidir. Volanlar çeneleri kapatmak için yüksek güç sağlar ki bu güçler anlık olarak %150’lik güçlerdir.

Konik kırıcılar, sert, sağlam ve aşındırıcı malzemeleri kırmak için uygundur. Besleme açıklıkları çeneli kırıcı açıklığının iki katıdır. Büyük parçalı malzeme için idealdir. Boşta çalışma gücü motor güç oranının %20-30’udur. Konik kırıcının kırma işlemi sırasında anlık maksimum yükü %150’ye ulaşmaktadır.

Şoklu kırıcı, orta sert ve yumuşak malzemede, genellikle de kalker ve marnın kırılmasında kullanılmaktadır. Malzeme % 4-5 üzerinde değişen oranlarda serbest kuvars içeriyor ise, çekiçler üzerinde yüksek aşınma meydana gelir. Tahrik ünitesi, yüksek başlangıç dönme momentine sahiptir. Kırma esnasında anlık güçler motor güç oranının %90-100’üdür. Boşta çalışma gücü düşüktür.

Tüm mobil kırma tesisleri, kendilerine ait taşıma sistemlerine sahiptir ve genellikle benzer kapasiteli sabit kırma tesislerinden daha kompakt yapıdadırlar. Mobil kırıcılar, bir yükleme ünitesi tarafından beslenir ve ünitenin çok sık olarak hareket ettiği yerlerde kullanılır. Kırma ünitesinin ana parçaları; besleme silosu, besleyici sistem, kırıcı, boşaltma sistemi, toz bastırma sistemi, elektrik modülü, ana dayanım çerçevesi ve konveyör sistemi ile kırıcı tesisini hizaya getirmeyi kolaylaştırmak ve hızlandırmak için kullanılan kayıcı (hareketli) bantlır. Ünitenin tüm parçaları, nakliye sistemini sabitleştirmek için, ana dayanım çerçevesi tarafından desteklenen aynı yapısal çerçeve içine monte edilmiştir.