Küreselleşme Ve Dış Kaynak Kullanımı

Küreselleşme süreci ile birlikte gelişen koşullar, tüm firmaları üretim ve hizmetlerinde kaliteyi yükseltmeye ve bunun yanında daha ucuz ve daha çabuk çözümler üretmeye zorlamıştır. Ancak firmaların tüm alanlarda başarılı olması güçtür.

Lojistik sektöründe, üçüncü parti lojistik olarak da bilinen dış kaynak kullanımı, tedarik zinciri içindeki temel lojistik faaliyetlerinin konusunda uzman lojistik şirketlere devredilmesidir.

Dış kaynak kullanımı sayesinde firmalar üretim için gerekli olan her türlü kaynağı ana iş konusuna yoğunlaştırmakta, böylece düşük değerli, kaynak gerektiren, oyalayıcı işlerin mevcut düzen içinde yapılması ve kontrolü dışarıya verilmektedir.

Lojistikte dış kaynak kullanımının faydaları şu şekilde özetlenebilir:

  • Firmalara asıl faaliyetlerinde yoğunlaşma imkanı sağlar.
  • Maliyet ve zaman avantajı sağlar.
  • Müşteri memnuniyetinin arttırılmasını kolaylaştırır.
  • Coğrafi esneklik sağlanmasını ve yeni pazarlar yaratabilmesini sağlar.
  • Riskin azaltılmasını sağlar.
  • Lojistik aktiviteler için altyapı maliyetlerini düşürür.
  • Güvenli, ucuz ve çabuk bir biçimde ürününün müşteriye ulaştırılmasını sağlar.

Dış Kaynak Kullanım Kararları

Bir faaliyetin işletme bünyesinde gerçekleştirilmesi ya da dış kaynak kullanımına yönlendirilmesi her zaman kolay bir karar değildir. Bunun için öncelikle firma için stratejik önem taşıyan faaliyetlerin belirlenmesi gereklidir. Stratejik önem taşıyan faaliyetler işletme bünyesinde gerçekleştirilmelidir. Dış kaynaklara yönlendirilebilecek faaliyet için ise, ekonomiklik araştırması yapılmalıdır. Dış kaynak kullanılabileceği halde, işletme bünyesinde gerçekleştirilmesi daha ekonomik olan faaliyetlerde yine işletme bünyesinde yürütülmeye devam edilmelidir.

Lojistikte önemi gittikçe artan dış kaynak kullanımının (outsourcing),

ülkemizde sınırlı sayıda ve ağırlıklı olarak çok uluslu firmalar tarafından talep edilmekle birlikte sektörü büyütecek en önemli unsurlardan biri olması beklenmektedir. Sektörde küçük ölçekli firmaların sayısının fazla olması düzensizliklere sebep olmakta ve sektöre belli standartlar getirilmesini zorlaştırmaktadır. Düzenleyici kuruluşların sektöre belli standartlar getirme çabası halihazırda henüz başlangıç aşamasındadır.