Lojistik Depolama Ve Nakliye Hakkında

Lojistik Depolama Ve Nakliye Hakkında

Türkiye’de lojistik kavramı birçok yerde kavram kargaşası yaşamaktadır. Örneğin sadece nakliye ya da depolama işlevi yapan firmalar bugün kendini lojistik firması diye tanımlamaktadır. Bu yanlış bilgilenmenin ülke çerçevesinde biran önce düzeltilmesi gerekmektedir.

Lojistik daha çok üretimi tamamlanmış, paketlenmiş mamuller üzerinde yoğunlaşmakta, üretim öncesinde ise daha çok malzeme yönetimi bağlamında hammadde/parçaların satın alınması, taşınması, depolanması/stoklanmasını içermektedir.Lojistik, genel anlamda hammaddenin kaynağından alınarak ürün haline dönüştürülüp bunun nihai tüketiciye ulaştırılması ve hatta bozulma, kırılma gibi nedenlerle tekrar satıcıya iade edilmesi süreçlerinin tamamını kapsamakla beraber ülkemizde daha çok taşımacılık ve depolama faaliyetleri olarak anlaşılmaktadır. Böyle bir düşüncenin oluşmasında lojistik faaliyetlerin içinde en önemli faaliyetin taşımacılık olması ve Türkiye’deki lojistik hizmetlerini eskiden nakliyecilik hizmeti sağlayan firmaların gerçekleştirmesi etkili olmuştur.

Üretim sonrasında dağıtım merkezlerinin devreye girmesiyle geleneksel lojistik faaliyetler müşteri isteklerine göre bütünleşik hizmet odaklı hizmetlere dönüşmüştür. Bu ise 3.parti lojistik  işletmelerinin dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla artmasına yardımcı olmuştur. İşlevler kendi içerisinde de ayrılarak farklı alanlarda uzmanlaşmayı gerektiren müşteri taleplerine göre bir yapılanmayı gerektirmiştir. Örneğin, önceden sadece depolama yada nakliye hizmeti veren bir firma bütünleşik hizmet vermek zorunda kalmıştır. Çünkü müşteri, karşısında birden fazla kişi birden fazla firma görmek yerine ihtiyaca tam hizmet verebilen bir firma görmek istemektedir.

Depolama:

Belirli nokta/noktalardan gelen ürünlerin/yüklerin teslim alınıp, belirli bir süre korunup, belirli nokta/noktalara gönderilmek üzere hazırlanmasıdır. Depolama süresinin uzunluğu depoları farklılaştırır. Depolama süresinin uzun olduğu yerlere depo denirken, süre kısaldıkça bu yerlere “Dağıtım Merkezi” , daha da kısaldıkça aktarma merkezi denir. Depolama esas olarak kontrol, teslim alma, yerleştirme, sayım, toplama, kontrol ve gönderme faaliyetlerini kapsar. Üretim ve tüketim hızları arasında fark olduğu sürece depoculuk her zaman var olacaktır.

Nakliye:

Ürünlerin/yüklerin belirli bir noktadan alınıp belirli bir noktaya götürülmesi/taşınmasıdır. Bu taşıma karayolu, deniz/su yolu, havayolu,  demiryolu veya boru hattı kullanılarak yapılabilir. Yükün teslim alınma ve teslim edilme noktaları arasında, bu yollardan birden fazlasının kullanılması şeklinde yapılan taşımacılığa kombine taşımacılık denir. Lojistik, depo ve nakliye tanımlarından da görüldüğü gibi nakliye ve depo lojistik içinde yer alan kavramlardır, tek başlarına lojistiği asla temsil edemezler.