Lojistikte Temel Öğeler

Fiziksel Öğeler

•- Taşıma ve Nakliye

– Yükleme ve boşaltma

– Fiziksel yer değiştirme

– Evrak. Dokümantasyon

•- Depolama ve Saklama

– Mal kabul

– Ayrıştırma ve kaldırma

– Saklama ve depolama

– Toplama ve hazırlama

•- Mal / malzeme elleçleme

– Paketleme, manipülasyon

– Kit hazırlama, ön montaj

-İstasyonlara besleme

 Kavramsal Ögeler

•-  Planlama – tahmin

• – Siparis isleme

• – Katma degerli müsteri hizmetleri

• – Satınalma

• – Envanter yönetimi

• – Gümrükleme vb.