Modern Lojistik Anlayışında Depo

  • Günümüz modern lojistik yönetimi anlayışı içerisinde giderek önemini hissettiren konuların başında depolama ve elleçleme hizmetleri gelmektedir. Taşınması gereken eşya ve ürünlerin belirli merkezlerde depolanması lojistik faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğini artırmaktadır.
  • Depo yönetimindeki temel iş süreçleri; eşya giriş ve boşaltma, fiziksel depolama, siparişlerin alınması, ambalajlama, eşyaların çıkışı ve yüklemedir. Bu süreçlerin kesintisiz ve sorunsuz akışı profesyonel işletmecilik anlayışının geçerli kılınmasıyla sağlanabilir.
  • Depo yönetiminde yapılan her türlü iş ve eylemlerde etkin zaman kullanımı, fayda- maliyet analizi, kapasite yönetimi, muhafaza – depolama prensiplerinin geçerlilik kazandırılması, modern raflama sistemlerinin kurulumu, depo içi yerleşim planları, palet, forklift gibi depo araç-gereçlerinden faydalanma, risk (ısı, nem, gürültü, vb.) faktörlerinin azaltımı.
  • Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinden yararlanılması üzerinde dikkatle durulması gereken alanlardır.