Osmanlıdan günümüze Karayollarımız

Osmanlı İmparatorluğu döneminde 14.000 km. şose, 4000 km. toprak yol bulunurken

bu sayı Cumhuriyetin ilanından sonra 18.300 km.ye ulasmıstır. Ülkemizde karayollarının yapımına II. Dünya Savaşı’ndan sonra önem verilmeye başlanmıştır.

Bir taraftan A.B.D. yardımı diğer taraftan 1950 yılında çıkartılan Karayolları Kanunu

uyarınca yol yapımının Karayolları Genel Müdürlüğü’ne verilmesi ve karayolları

yapımına ayrılan ödeneğin arttırılması karayolu yapımını hızlandırmıştır.

Karayollarımız devlet yolları (il ve bölgeleri birbirine bağlayan yollar), il yolları (il

sınırları içinde kalan ikince derecede önemli yollar), kır yerleşmelerini bu yollara

bağlayan köy yolları ve orman yolları olarak ayrılır.1999 yılında ülkemizde devlet ve

il yollarının toplamı 59.221 km.’dir. Bunun 31.261 km.’si devlet, 27.960 km.’si il

yoludur. Köy yollarının uzunluğu ise 200.000 km.’ye ulaşmıştır.