Taşıma Modları

Taşıma modları karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu ve boru hattı taşımacılığı olmak üzere beş ana başlık alında toplanır. Her bir taşıma modunun kendine özgü avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Taşıma modlarının karşılaştırılmasında güvenilirlik, hız, sıklık, elverişlilik, kapasite, ton/km bazında ekonomik verimlilik ve enerji verimliliği gibi özellikler kullanılır.

Taşıma modlarının avantajları şu şekilde sıralanabilir:

Demiryolu:

 • Yüksek kapasite
 • Düşük birim maliyet
 • Güvenilirlik
 • Uzun taşıma mesafeleri
 • Diğer taşıma modları ile bağlantı kurulabilirlik
Karayolu
 • Esneklik, ulaşılabilirlik
 • Hız
 • Sıklık
 • Kolaylık (Alıcının/Satıcının iş yerinde yükleme/boşaltma imkanı)
 • Diğer taşıma modları ile bağlantı kurulabilirlik

Denizyolu:

 • Yüksek kapasite
 • Çok düşük birim maliyet
 • Birim fiyatı düşük ancak yüksek tonajlı kum, çakıl gibi malzemelerin taşınabilirliği
 • Uzun taşıma mesafeleri

Boru Hattı:

 • Sıvı ve gazları kitlesel olarak taşıma kolaylığı
 • Çok düşük birim maliyet
 • Güvenilirlik
 • Uzun taşıma mesafeleri

Havayolu:

 • Yüksek hız
 • Uçakların yükselmekte olan kapasitesi