Taşıt özellikleri ve kazaların oluşumunda rolü

Taşıt Özellikleri Ve Kazaların Oluşumunda Rolü

  • Taşıt Bakım ve Denetimi; istatistiklere göre, Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarında, kazalara sebep olan kusurlar ve kaza sonuçları incelendiğinde, araç kusurlarının %0,53 oranında olduğu görülmektedir.
  • İstatistiklere göre Türkiye’de en çok saptanan teknik arızalar fren tertibatının bozulması ve lastik patlamasıdır.
  •  Aşırı Yükleme; yük taşıtlarının kapasitelerinin üzerinde yüklenmeleri trafik güvenliğini azaltması yanında, üstyapının onarılması veya yenilenmesini gerektirmesi, taşıt işletme maliyetini artırması, yolculuk konforunu azaltması gibi ekonomik sonuçlar getirmektedir.
  • Trafik Akımında Ağır Taşıt Oranı; şehirlerarası karayollarında ağır taşıt oranı ortalama %47 düzeyindedir. Bu oran ağır sanayi tesislerinin yoğunlaştığı bölgelerde %60’lara kadar çıkmaktadır. Hız farkları kazalara yol açmaktadır.
  • Taşıt Özellikleri; trafik kazalarında ömrünü tamamlamış araçlar ya da bakımsız ve aşınmış ve eskimiş parçaları olan taşıtlar kaza yapmaya adaydır.
  • Yolu kullananların Nitelikleri; araç kullananların eğitim, bilgi, deneyim, fiziksel yetersizlikleri.