Tehlikeli yük taşımacılığında uluslararası kurallar

Tehlikeli yüklerin taşınmasında alınacak önlemler ulaştırma modellerine göre farklılık arz etmekle beraber genel prensipler aynıdır. Farklılıklar ise kullanılan ulaştırma modelinin özelliğine göre alınması gereken ilave tedbirleri kapsamaktadır. Buna göre halen uluslar arası alanda her ulaştırma modeli için kullanılan kaynaklar:

Tehlikeli Yüklerin Kara Yolu İle Taşınması

Tehlikeli yüklerin kara yolu ile taşınması ile ilgili en önemli dokümanlardan biri de Birleşmiş Milletler Tehlikeli Yük Taşımasında Öneriler Dokümanıdır. Bu kaynağın tehlikeli yük taşımacılığında alınacak önlemler hakkındaki en temel kaynak olduğu değerlendirilmektedir.

 

Tehlikeli Yüklerin Demir Yolu İle Taşınması

Tehlikeli yüklerin demir yolu ile taşınması ile ilgili en önemli doküman Uluslar Arası Demir Yolu ile Tehlikeli Yük Taşımacılığı Talimatıdır.

 

Tehlikeli Yüklerin Deniz Yolu İle Taşınması

Tehlikeli yüklerin deniz yolu ile taşınması ile ilgili en önemli doküman Uluslar Arası Deniz Yolu ile Tehlikeli Yük Taşımacılığı Kurallarıdır.

 

Tehlikeli Yüklerin Hava Yolu İle Taşınması 

Tehlikeli yüklerin hava yolu ile taşınması ile ilgili en önemli dokümanlar Tehlikeli Yüklerin Hava Yolu İle Güvenli Taşınması Teknik Talimatı, Uluslar arası Sivil Havacılık Birliği Talimatı, Uluslar arası Hava Taşımacılığı Birliği Talimatlarıdır.