Ticaretin Tarihsel Gelişimi

Taşımacılık dar anlamda bir nesnenin bir yerden bir başka yere nakli demektir. Geniş anlamda taşımacılık insan ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla üretilen malların ihtiyaç duyulan bölgelere zamanında ulaştırılabilmesi için gerekli faaliyetler ve bunların zaman içerisinde örgütlenerek bir hizmet sektörü haline dönüşmesidir.

İnsanların yaşamak ve yaşamlarını devam ettirmek için bazı ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçları karşılayabilmek için mal ve hizmet tüketimi yaparlar. İnsanların tüketmek istediği ve tükettiği ölçüde mutlu olacağı varsayılan bu mal ve hizmetlerin üretimi sınırsız değil, aksine eldeki kaynaklarla sınırlıdır. Kaynaklar kıt olduğu için kaynakların fazla olduğu noktadan az olan noktalara taşınması, arz ve talep dengesine göre değişebilmekte ve bu denge uluslar arası boyutlarda mal alışverişi olan ticaret kavramını açmamıza neden olmaktadır.