Trafik ve trafik güvenliği hakkında

  • Trafik ve güvenlik kelimeleri birlikte çok önemli bir bütünü oluşturmaktadırlar. Hemen hemen bütün sürücüler Türkiye’deki trafiğin büyük oranda can güvenliği riski taşıdığı kanaatindedirler. Bununla beraber sürücülerin duyduğu tedirginlik kendi hata ya da kusurlarının kendi canına ya da malına karşı bir zararla sonuçlanacağı yönünde değil de, başkalarının hata ve kusurlarından dolayı canına veya malına zarar geleceği yönündedir. Hâlbuki trafikteki herkes bir başkası için diğeri konumundadır ve trafikte karşılaşılabilecek olaylardan sorumludur.
  • Yayınlanmış istatistiklere göre Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarının çok büyük bir kısmı asli ve/veya tali sürücü kusurlarından oluşmaktadır. Bu sebeple kazaların birçoğunun önüne geçebilmek için sürücülerin üzerine odaklanılması gerekmektedir. Bu da sürücü eğitiminin önemini ortaya koymaktadır. Öte yandan Türkiye’de verilen zorunlu sürücü eğitiminin kalitesi tartışılır boyutlardadır.
  • Türkiye’de ehliyet almak isteyen sürücülere verilen eğitim müfredatı temel olarak 3 ana konudan oluşmaktadır. Bu konular “trafik ve çevre bilgisi”, “ilk yardım” ve “motor ve araç teknikleri” olup sürücü psikolojisi gibi konulara değinilmemektedir.