Üçüncü parti 3 PL lojistik firmaları kaça ayrılır

Üçüncü parti lojistik hizmet sağlayıcılar, uzmanlık alanlarına göre;

  1. Taşıma işleri organizatörü Tabanlı Üçüncü Parti Lojistik Şirketleri,
  2. Taşıma Tabanlı Üçüncü Parti Lojistik Şirketleri,
  3. Depolama Tabanlı Üçüncü Parti Lojistik Şirketleri,
  4. Finansal Tabanlı Üçüncü Parti Lojistik Şirketleri,
  5. Bilgi ve Iletişim Tabanlı Üçüncü Parti Lojistik Şirketleri,

olarak adlandırılmakta ve bu şekilde faaliyetlerini yürütmektedirler .

Diğer bir sınıflandırmaya göre de üçüncü parti lojistik şirketleri;

  1. Varlığa dayalı yani araç-gereci olanlar,
  2. Varlığa dayalı olmayan yani araç-gereci bulunmayan (non-asset-based 3PLs) şeklinde ele alınmaktadırlar.