Ülkemizde Karayolları alt yapısı ile ilgili eksiklikler

 Ülkemizde Karayolları alt yapısı ile ilgili eksiklikler

  • Tasarımı ve Düzenlenmesi Hatalı Kavşaklar; bu kesimler karayolları üzerinde önemli kaza noktalarıdır.
  • Tasarıma Uymayan Standart Dışı Uygulamalar; yolun işaretsiz ve geçiş bölgesi olmaksızın daralması, kaplama türünün değişmesi vb. durumlar kazalara neden olabilmektedir.
  • Tırmanma Şeritsiz Dik Rampalar; kontrolsüz geçişlerde kazalara neden olmaktadır.
  • Karayollarında Yatay Düşey İşaretleme Eksikliği; yol çizgilerinin, yol koşullarını gösteren trafik işaretlerinin vb. bulunmaması kazalara yol açan nedenler arasında yer almaktadır.
  • Yönetmeliklere Uygun Olmayan Yol Kenarı Tesisleri; karayolları üzerinde bulunan yol kenarı tesislerinin pek çoğu kaza noktası oluşturmaktadır.
  • Yerleşim Yerlerinden Geçiş; yerleşim yerlerine giriş ve çıkışlar kaza olasılığını arttırmaktadır.
  • Plansız Kentleşme; nüfus artışına bağlı olarak ulaşım alt yapısı artan yeni ulaşım taleplerini karşılamaktan iyice uzaklaşmakta ve toplu taşıma yetersiz kalırken araç yoğunluğu artmaktadır.