Ülkemizde Kargo Taşımaları

Türkiye’de ilk kargo işletmeleri 1982 yılında faaliyet göstermeye başlamıştır. Daha önceleri bu işlevi nakliyat ambarları yerine getirmekte, bazı nakliyat ambarları paket servisi adı altında küçük ağırlık ve hacimde ürün taşımacılığını ambar taşıma sürelerinden biraz daha kısa sürede teslimat yaparak sağlamakta idiler. Gelişen ekonomik değerler, insan ve mal hareketinin fazlalaşması, birçok konuda olduğu gibi bu konuda da Avrupa uygulamalarının örnek alınması sonucu 1982 yılında ilk kargo şirketi 2 şube ile çalışmaya başladı. Artan talepler, kargo işletmelerinin bilinirliliğinin artması, hızlı olarak yaşanan göç ve şehir nüfuslarının artması, üretim merkezlerinde ve özellikle İstanbul merkezli ithalatçı firmaların hızlı artış göstermesi, ürün çeşitliliğinin fazlalaşması, bu artan ürün çeşitliliğine göre talepte büyük artışlar olması, büyük alışveriş merkezlerinin, süper marketlerin, hiper marketlerin sayılarında meydana gelen artışlar sonucu ticari hayatta büyük hareketlilik ve mal sirkülasyonunda hızlanma olması, kargo şirketlerinin gelişiminde önemli bir rol oynadı.

Gerek Avrupa’da gerekse Amerika’da “Kargo İşletmesi” adı altında bir sektör bulunmamakla birlikte benzer hizmetleri veren hızlı taşımacılık yapan kurye firmaları bulunmakta ve bu işlevlerini uluslararası boyutta sağlamaktadırlar.